AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
IV spotkanie Platformy Interesariuszy w ramach obchodów 20 -lecia Programu LIFE+
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2012

Komisja Europejska oraz beneficjenci Programu LIFE w całej Europie organizują w maju uroczyste obchody 20 rocznicy powstania Instrumentu Finansowego LIFE Komisji Europejskiej. LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

Mając na uwadze dotychczasowy wkład projektów Life+ w realizację celów środowiskowych wspólnoty europejskiej w dniu 22 maja 2012 w ramach obchodów 20-lecia Programu Life partnerzy wspólnie realizujący projekt LIFE08 ENV/PL/000519 ,,Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych’’  organizują IV spotkanie Platformy Interesariuszy projektu EKOROB. Tematem przewodnim konferencji będzie identyfikacja głównych źródeł zanieczyszczeń w części zlewni rzeki Pilicy położonej powyżej Zbiornika Sulejowskiego oraz jego zlewni bezpośredniej. Szczegółowy program spotkania zostanie zamieszczony pod koniec kwietnia 2012

Więcej informacji o Instrumencie Finansowym LIFE Komisji Europejskiej i planowanych imprezach  znajdziecie Państwo na stronie internetowej:  http://life20.eu/  oraz na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od września 2008 r. pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE+, gdzie umieszczono do pobrania publikację Zeszytów LIFE  w języku polskim:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/do-pobrania/

powrót