AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Drugie spotkanie Platformy Interesariuszy
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2011

 W dniu 12 maja 2011 r. w hotelu Kruk w Swolszewicach Małych odbyło się spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w ramach platformy interesariuszy dla Projektu LIFE08 ENV/PL/000519 LIFE+ EKOROB. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 19 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z obszaru zlewni Pilicy powyżej Zbiornika Sulejowskiego.
Celem spotkania było przedstawienie i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji ich wdrażania dla gmin. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni eksperci Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, którzy przedstawili postęp i zaawansowanie prac nad wdrażaniem dyrektyw.
wiecej….

powrót