AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej

Kształtowanie stref ekotonowych

W ramach projektu zostaną skonstruowane, przykładowe, demonstracyjne strefy ekotonowe w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowiskiego czyli roślinne pasy pomiędzy ladem a wodą. Utrzymywanie a także odtwarzanie zdegradowanych ekotonów pozwala na wychwytywanie związków azotu i fosforu. Ekotony stanowią bowiem efektywny system zatrzymywania zarówno mineralnych, jak i organicznych związków azotu i fosforu w wyniku procesów biologiczno-chemicznych zachodzących w glebie, roślinach, a także prowadzonych przez żyjące organizmy następuje redukcja związków biogennych przechodzących do wód gruntowych i powierzchniowych. Elementem wzmacniającym efektywność roślinnych stref ekotonowych w obszarach silnie zanieczyszczonych związkami azotu i fosforu, np. z obszarów intensywnej hodowli, a także z innych nieskanalizowanych obszarów wiejskich i rekreacyjnych, jest konstruowanie dodatkowo ścian denitryfikacyjnych i barier biogeochemicznych.

Konstruowanie stref ekotonowych nad Zbiornikiem Sulejowskim ma za zadanie, poza ograniczeniem dopływu zanieczyszczeń obszarowych ze zlewni bezpośredniej, pokazać jak można pogodzić ochronę środowiska z potrzebami społeczeństwa. Planowane działania maja na celu zintegrowanie mozaikowych stref roślinnych z infrastrukturą rekreacyjną (pomosty, kładki, miejsca piknikowe) w obszarach zidentyfikowanych jako miejsca istotne dla powstawania zakwitów sinic lub silnie zanieczyszczone. Obecnie zostały wytypowane 4 poligony demonstracyjne w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego na działkach będących w zarządzaniu RZGW w Warszawie:

  • stanowisko obręb Swolszewice Duże; działka o powierzchni 5 200 m2; stanowiąca odcinek ujściowy strumienia do zatoki, odprowadzającego wody z terenów rolniczych w trakcie konwersji na działki rekreacyjne; wody strumienia ze względu na wysoki ładunek związków biogennych oraz mała głębokość zatoki wpływają stymulująco na powstawanie zakwitów toksycznych sinic;
  • stanowisko obręb Zarzęcin; działka o powierzchni 1 250 m2; zlokalizowana na obszarze silnie zabudowanym, stanowiąca naturalne obniżenie terenu.
  • stanowisko obreb Barkowice; 3 połączone, sąsiadujące ze sobą działki nr 1482/3, 1482/4 i 1482/7 w obrębie miejscowości Barkowice o łącznej powierzchni 7 000 m2 Znajdują się one
    w naturalnym obniżeniu terenu w strefie cofkowej zbiornika w terenie intensywnie użytkowanym rolniczo. Obszar działki znajduje się poniżej krawędzi skarpy, na której usytuowana jest wieś Barkowice. W obrębie działki znajduje się silnie eksploatowana przez wędkarzy zatoka ze zdegradowaną strefą ekotonową oraz obszar półwyspu. Na działce zostaną wyznaczone dwa obszary projektowania stref ekotonowych: 1. Barkowice Zatoka i 2. Barkowice Łąka

W ramach prac przygotowawczych wykonano:

  • Sieć piezometrów: w drodze przetargu wyłoniono podwykonawcę, który wykonał instalację sieci 30 piezometrów
  • Analizę warunków hydrogeologicznych: wykonano mapę lokalnych utworów powierzchniowych, lokalną mapę hydroizohips, przekroje geologiczne w wytypowanych przekrojach badawczych;
  • Aktualizację map podkładów geodezyjnych w obszarach projektowanych stref ekotonowych
  • Prowadzony jest monitoring wody, gleby i roślinności

W zakładkach przedstawiono wyniki uzyskane w trakcie prowadzenia monitoringu a także proponowane rozwiązania projektowe na poszczególnych stanowiskach.

Zespół realizujący projekt LIFE+ EKOROB będzie wdzięczny za wszelkie uwagi, sugestie i komentarze na temat proponowanych działań.