AKTUALNOŚCI

W dniu 12 października 2015 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. (05.01.2016)

czytaj więcej

Kontakt

Koordynator projektu:

Wojciech Frątczak

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Tel: +48 22 587 03 18
Email: ekorob@warszawa.rzgw.gov.pl

Kierownik merytoryczny:

Prof. Maciej Zalewski

Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
pod auspicjami UNESCO
ul. Tylna 3
90-364 Łódź

Tel: +48 42 681 70 07
Fax:   +48 42 681 30 69
E-mail: mzal@biol.uni.lodz.pl