AKTUALNOŚCI

W dniu 12 października 2015 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. (05.01.2016)

czytaj więcej

Systemy modelowe

Systemy modelowe skonstruowano do obserwacji obiegu substancji pokarmowych (azotu i fosforu) w częściowo kontrolowanych warunkach poprzez przechodzenie przez różne typologiczne strefy ekotonowe.
W poszczególnych kwaterach zastosowano różne gatunki roślin w celu analizy, które z nich i w jakim okresie najefektywniej akumulują azot i fosfor pobierając je z roztworu glebowego i wbudowując je w swoją biomasę. W tym celu będzie wykonywana analiza sezonowej zmienności zawartości N i P w tkankach roślin.
Odizolowanie przestrzenni badawczej od środowiska pozwala na kwantyfikację migracji azotu i fosforu w środowisku wodno-gruntowym, co będzie możliwe dzięki instalacji sieci piezometrów. Powyżej strefy ekotonowej ukształtowano pas o szerokości 2 m płaskiej skarpy w celu symulacji pola uprawnego, na którym będzie przeprowadzane dawkowanie substancji pokarmowych poprzez stosowanie nawozów mineralnych.