AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej

Raporty i publikacje - 2013

Projekt EKOROB w dwutygodniku Panorama Polskiej Akademii Nauk

Wyniki projektu zostały opublikowane w artykule pt.: „A biogeochemical barrier to enhance a buffer zone for reducing diffuse phosphorus pollution – preliminary results” autorstwa K. Izydorczyk, W. Frątczak, A. Drobniewska, E. Cichowicz, D. Michalska-Hejduk, R. Gross, M. Zalewski. Artykuł opublikowano w czasopiśmie Ecohydrology & Hydrobiology 13: 104-112. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1642359313000311

Materiały promujące projekt EKOROB zostały umieszczone w artykule „Ecohydrology – transdisciplinary sustainability science for multicultural cooperation” autorstwa M. Zalewski, K. Izydorczyk, I. Wagner, J. Mankiewicz-Boczek, M. Urbaniak, W. Frątczak, który ukazał się w książce „Free Flow. Reaching Water Security Through Cooperation” opublikowanej przez UNESCO i Tudor Rose (http://digital.tudor-rose.co.uk/free-flow/#1)

Frątczak W., Izydorczyk K., Zalewski M. 2013. Wysokoefektywne strefy buforowe dla zwiększenia potencjału ekologicznego i turystycznego zbiornika sulejowskiego. Gospodarka Wodna.12: 479-483

Izydorczyk K., Frątczak W., Zalewski M. 2013. Strategia zastosowania ekohydrologicznych metod i rozwiązań systemowych dla redukcji toksycznych zakwitów sinicowych w Zbiorniku Sulejowskim. Gospodarka Wodna.12: 474-478