AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
5 lipca 2013 - konferencja na Podklasztorzu
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013

W dniu 5 lipca 2013 r.  na Podklasztorzu w Sulejowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy pod ogólnym tytułem „Pilica -  czy to potencjał wykorzystany?” podczas której prezentowane były wyniki projektu EKOROB LIFE08 ENV/PL/000519 w prezentacji:,, Obszary potencjalnego generowania zanieczyszczeń obszarowych ze źródeł rolniczych i komunalnych w zlewni Pilicy ‘’w aspekcie tematu „Czystość wód Zalewu Sulejowskiego a rozwój lokalnej turystyki”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania publicznego  „Pilica – turystyczny skarb województwa łódzkiego”.

http://www.dolinapilicy.pl/

              

powrót