AKTUALNOŚCI

W dniu 12 października 2015 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. (05.01.2016)

czytaj więcej
Nagroda dla zespołu EKOROB za wystąpienie na konferencji „Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors”
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2011

Nagroda dla zespołu EKOROB za wystąpienie na konferencji "Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors".Poster  prezentujący wyniki badań realizowanych w ramach projektu LIFE+ EKOROB autorstwa K.Tomczyk, A.Drobniewska, E.Cichowicz, K. Izydorczyk  nt." THE ROLE OF SOIL ENZYMES IN REDUCTION OF LOCAL CONTRIBUTION TO EUTROPHICATION OF SULEJOW WATER RESERVOIR IN AGRICULTURAL CATCHEMENT OF PILICA RIVER” został nagrodzony na miedzynarowej konferencji "Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors" organizowanej przez Instytut Uprawy, Nawożenia I Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Konferencja odbyła sie w Puławach w dniach 13 – 16 czerwca 2011 w ramach projektu, EU Project "PROFICIENCY".

Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors

poster Puławy

powrót