AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Pierwsze spotkanie Platformy Interesariuszy
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2010

Pierwsze spotkanie Platformy Interesariuszy

W dniu 16 listopada 2010r. w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Polskiej Akademii Nauk Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO (MI PAN ERCE p/a UNESCO) w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie platformy interesariuszy w ramach Projektu LIFE+ EKOROB „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych”.

Celem spotkania było:

  • przedstawienie celów i założeń projektu,
  • przedstawienie koncepcji i celów platformy interesariuszy,
  • identyfikacja dalszych interesariuszy, których należy zaprosić do udziału w platformie,
  • identyfikacja kolejnych działań do podjęcia w ramach platformy interesariuszy prowadzących do realizacji celów projektu oraz do radykalnej poprawy stanu wód w Pilicy i w Zalewie Sulejowskim.

W spotkaniu, odpowiadając na zaproszenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz MI PAN ERCE p/a UNESCO uczestniczyli - Starosta Powiatu Radomszczańskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Prezes Stowarzyszenia Dolina Pilicy oraz przedstawiciele następujących instytucji i organizacji: Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim, Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim i w Tomaszowie Mazowieckim, Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

We wstępnej prezentacji kierownik merytoryczny projektu Prof. Maciej Zalewski (MI PAN ERCE) przedstawił założenia koncepcyjne projektu EKOROB. Prof. M. Zalewski wskazał na możliwości wykorzystania potencjału stref ekotonowych w redukcji zanieczyszczeń obszarowych w kontekście ograniczenia eutrofizacji Zbiornika Sulejowskiego, wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Konwencji Helsińskiej (prezentacja w załączeniu).

Koordynator projektu mgr inż. Wojciech Frątczak (RZGW Warszawa) przedstawił cele i założenia projektu EKOROB (prezentacja w załączeniu).

Po wstępie nastąpiła część dyskusyjno-warsztatowa, prowadzona przez Koordynatora Platformy Interesariuszy Panią Monikę Dzięgielewską–Geitz (MI PAN ERCE), podczas której głównym problemem który artykułowali uczestnicy spotkania była potrzeba podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zaprzestanie degradacji zbiornika Sulejowskiego i przywrócenia jego funkcji rekreacyjnej. W trakcie spotkania uczestnicy dzieląc się spostrzeżeniami i doświadczeniami identyfikowali problemy związane z zanieczyszczeniami punktowymi i obszarowymi w zlewni rzeki Pilicy i Zalewu Sulejowskiego. Zwrócono szczególną uwagę na zanieczyszczenia związane z nielegalnym zrzutem ścieków bezpośrednio do Zalewu oraz na pola.

Prezentacja M. Zalewski
Prezentacja W. Frątczak

powrót