AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Pierwsze spotkanie Spotkania Honorowego Komitetu Sterującego
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2011

W dniu 18 marca odbyło się I Spotkania Honorowego Komitetu Sterującego Projektu EKOROB ,,Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych’’ LIFE08 ENV/PL/000519 w którym uczestniczyli:

  • Cezary Dzierżek, z-ca Prezesa Zarządu  WFOŚiGW w Łodzi;
  • Piotr Maks, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi;
  • Adriana Dembowska, z-ca Dyrektora KZGW Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych;
  • Anna Maciejczyk, z Departamentu Ochrony Przyrody  NFOŚiGW;
  • Maciej Zalewski, Dyrektor MI PAN ERCE; kierownik merytoryczny projektu;
  • Katarzyna Izydorczyk, z-ca Dyrektora MI PAN ERCE;
  • Leszek Bagiński, Dyrektor RZGW w Warszawie;
  • Małgorzata Badowska, z-ca Dyrektora RZGW w Warszawie ds. Zasobów Wodnych; Wojciech Frątczak, koordynator projektu, RZGW w Warszawie.

Członkowie Komitetu po zapoznaniu się z zakresem projektu oraz postępem jego realizacji pozytywnie ocenili zakres działań realizowanych w projekcie. Podjęto decyzję o zaproszeniu przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa jako kolejnego członka HKS oraz o ponowieniu zaproszenia dla przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

powrót