AKTUALNOŚCI

W dniu 12 października 2015 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. (05.01.2016)

czytaj więcej
„Piknik z EKOROBem” Barkowice, 01.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2012

W dniu 01 września 2012 w Barkowicach odbyło się ogólnodostępne spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców oraz osób wypoczywających nad Zbiornikiem Sulejowskim w ramach realizacji projektu LIFE+ EKOROB.

W trakcie spotkania zaprezentowano zrealizowane prace w obszarze poligonów demonstracyjnych w Barkowicach oraz przedstawiono informacje na temat zagrożenia dla zdrowia i środowiska związane z przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych. Przeprowadzono również akcję informacyjną na temat przyczyn i skutków eutrofizacji zbiornika Sulejów. Uczestnicy festynu mieli możliwość pozyskania materiałów informacyjnych związanych z projektem EKOROB, Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Azotanową.

We współpracy z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO zostały przygotowane warsztaty ekologiczne, których tematem były zanieczyszczenia obszarowe i punktowe, ograniczania emisji azotu i fosforu w gospodarstwach domowych oraz na terenach wiejskich i rekreacyjnych oraz roli stref ekotonowych w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych. Zajęcia odbyły się  w formie plenerowej gry planszowej oraz mini- laboratorium wodnego. Dodatkowo odbył się konkurs rysunkowy nt. ,,Woda w moim domu”.

Dodatkową atrakcją były pokazy strażackie przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w  Barkowicach w formie inscenizacji najczęściej spotykanych interwencji.

Na zakończenie spotkania odbyło się ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków.

Dziękujemy za przybycie! 

powrót