AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Podpisanie Aneksu do umowy z NFOŚiGW
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2011

W dniu 31 marca podpisano Aneks nr 1 do Umowy nr 441/2009/Wn05/GW-ZB-LF/D z dnia 16.09.2009, pomiędzy stronami: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu – Władysława Jana Majkę oraz Pełnomocnika, Głównego Księgowego – Barbarę Wiśniewską, a Skarbem Państwa - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Leszka Bagińskiego, zwanym dalej „Państwową jednostką budżetową”, który jest wynikiem wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2011 r. zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), oraz dyspozycji § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479), które to akty prawa wprowadzają zmianę  w mechanizmie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

powrót