AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Szkolenie specjalistyczne dla pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego „Strefy buforowe i inne działania dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych”
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015

W dniach 15-16 września 2015 r. w Zawadzie Pilickiej odbyło się 2-dniowe szkolenie specjalistyczne dla pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pt.: „Strefy buforowe i inne działania dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych”.

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z głównymi założeniami i osiągnięciami projektu LIFE+ EKOROB. Koordynator projektu Pan Wojciech Frątczak (RZGW w Warszawie) przedstawił m.in. wyniki modelowania SWAT w zakresie przestrzennego zróżnicowania emisji zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego i komunalnego w zlewni Pilicy. Analiza efektywności roślinnych stref buforowych w krajobrazie rolniczym oraz wysokoefektywnych stref ekotonowych skonstruowanych w ramach projektu w linii brzegowej zbiornika Sulejowskiego była tematem kolejnego wykładu przeprowadzonego przez Katarzynę Izydorczyk (ERCE PAN). Tematyka wykorzystania złóż denitryfikacyjnych jako efektywnej metody redukcji zanieczyszczeń azotanowych przedstawiona przez Panią Agnieszkę Bednarek (KES UŁ) spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestników szkolenia.

W kolejnej części szkolenia głos zabrali przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie: Pani Joanna Trejtowicz i Pan Janusz Podpłomyk z  Biuro Kontroli na Miejscu podczas prezentacji dotyczących płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i ekologiczna w ramach PROW 2014-2020 w 2015 roku oraz kontroli w zakresie wzajemnej zgodności, a także kontroli na obszarach OSN jako mogących oddziaływać na ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Prezentacje były początkiem dyskusji i wymiany opinii oraz doświadczeń na temat możliwości wpływania na decyzje rolników.

W trakcie sesji popołudniowej przedstawiciele projektu EKOROB dokonali prezentacji opracowanego w ramach projektu LIFE+ EKOROB Programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. Szczególnie cenne dla przedstawicieli projektu oraz zwiększenia możliwości urealnienia i uskutecznienia proponowanych działań były uwagi zgłaszane przez doradców, co do rozwiązań i wniosków związanych z Programem działań.

W drugim dniu szkolenia uczestnicy odbyli wizytę na skonstruowanych strefach buforowych na poligonach demonstracyjnych, m.in. poligonie Barkowice Zatoka i Barkowice Łąka oraz naturalnie ukształtowanych strefach na poligonie monitoringowym Radońka. Przedstawiony został pobór prób, omówiona praca w terenie oraz zaprezentowano skuteczność funkcjonowania stosowanych rozwiązań – ściany denitryfikacyjnej, bariery biogeochemicznej, stref roślinności. Uczestnicy szkolenia odwiedzili również jeden z poligonów monitoringowych projektu, na którym mieli okazję zmierzyć efektywność strefy buforowej w postaci łąki ekstensywnie użytkowanej w oczyszczaniu wód podziemnych z zanieczyszczeń azotanami pochodzącymi z pól uprawnych.

Chcemy bardzo podziękować za zaangażowany udział oraz cenne dla opiniowania dotychczasowych propozycji uwagi uczestników. Oprócz podziękowań kierowanych do uczestników szkolenia – pracowników ŚODR – oraz prelegentów: Pani Joanny Trejtowicz i Pana Janusza Podpłomyka z  Biuro Kontroli na Miejscu Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, chcemy też szczególnie podziękować za pomoc i organizację szkolenia: Panu Grzegorzowi Boskiemu, Dyrektorowi Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Pani Teresie Giel z Oddziału w Mikołowie PZD ŚODR, Panu Stanisławowi Gmitrukowi, Dyrektorowi Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Częstochowie, Pani Kierownik Mirosławie Dudzie, Panom Kierownikom: Leonardowi Smolarskiemu i Arturowi Chyrze ze Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Częstochowie.

Mamy nadzieję, że wiadomości przekazane pracownikom ŚODR będą przydatne we współpracy z rolnikami oraz stworzą szansę do transferu innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych.
 

     

powrót