AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Zajęcia edukacyjne dla koła przyrodniczego ze Szkoły Podstawowej w Smardzewicach
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015

W dniu 25 czerwca 2015 roku odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów należących do koła przyrodniczego w Szkole Podstawowej w Smardzewicach w ramach projektu LIFE+ EKOROB „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych”.

Zajęcia zostały przeprowadzone w Stacji Terenowej UŁ w Treście, które prowadzili: Radosław Gross (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN) oraz Sebastian Ratajski (Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytet Łódzki). W pierwszej części uczniowie byli zapoznani z funkcjonowaniem Stacji Terenowej, przybliżone im zostały tematy związane z ichtiofauną, a także działalnością badawczą prowadzoną na terenie Stacji.

W drugiej części uczniowie zapoznali się z przeprowadzaniem prób za pomocą prostych testów w terenie. Z pobranych prób dla wody stojącej, płynącej oraz tej pochodzącej z piezometrów mierzono i porównywano między innymi pH, zawartość azotanów, fosforanów, m.in. niezwykle ciekawą i interesującą metodą kolometryczną.

Uczniowie chętnie wzięli udział w zajęciach, wykonywali samodzielnie pobór próbek, a następnie testy terenowe oraz zaciekawieni zadawali pytania.

 

 

powrót