AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli przyrody i biologii
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2014

W dniach 21 - 22 października 2014r., w Smardzewicach odbyło się specjalistyczne szkolenie „Strefy buforowe dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w edukacji szkolnej”. Szkolenie było przygotowane dla nauczycieli przyrody i biologii z terenu objętego projektem EKOROB, głównie ze szkół położonych nad Zbiornikiem Sulejowskim.

W szkoleniu wzięło udział 35 uczestników, w tym 29 nauczycieli – nauczyciele przyrody, biologii, nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz nauczyciel akademicki z Katedry Ekologii Stosowanej UŁ.

W trakcie szkolenia zostały wygłoszone następujące prezentacje:

  • Katarzyna Izydorczyk, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk: Przyczyny i konsekwencje zakwitów sinicowych na przykładzie Zbiornika Sulejowskiego
  • Wojciech Frątczak, Koordynator projektu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie: Prezentacja projektu EKOROB
  • Katarzyna Izydorczyk, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk: Efektywność stref ekotonowych w ograniczaniu zanieczyszczeń w obszarach rolniczych

Uczestnicy warsztatów brali również udział w grach symulacyjnych, ćwiczeniach oraz metodach pracy dydaktycznej zaproponowanych przez Panią Martę Jermaczek-Sitak, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Nauczyciele biorący udział w warsztatach odgrywali role uczniów i uczestniczyli we fragmentach pokazowych lekcji albo modelowaniu pracy nauczyciela z podopiecznymi w zakresie tematyki zanieczyszczeń rolniczych, obiegów azotu i fosforu, procesów eutrofizacji, czy stref ekotonowych.

Bardzo ważnym punktem stale obecnym podczas warsztatów było opiniowanie przez nauczycieli zaproponowanych scenariuszy zajęć, stosowanych metod pracy, czy używanych materiałów i prezentacji. Nauczyciele chętnie brali udział w dyskusjach i przedstawiali swoje pomysły na temat udoskonalenia proponowanych sposobów prezentowania materiałów i pracy z uczniami.

Warsztaty terenowe były jedną z niezwykle istotnych części szkolenia i miały miejsce podczas pierwszego dnia. Najpierw nauczyciele odwiedzili ekopracownię w Zespole Szkół w Smardzewicach, co pozwoliło zapoznać się z procedurą ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów z WFOŚ oraz efektami dotacji – czyli funkcjonalnie i atrakcyjnie wyposażonymi pracowniami.

Nauczyciele uczestniczyli także w wizycie na nowoskonstruowanych strefach buforowych na poligonach demonstracyjnych Zarzęcin, Barkowice Zatoka i Barkowice Łąka projektu EKOROB, gdzie mogli zapoznać się z nasadzeniami roślin zaproponowaną w ramach stref, rozwiązaniami biotechnologii ekosystemowych oraz działaniami proponowanymi w ramach projektu. Niezwykle cennym dla tej grupy były pokazy monitoringu: poboru i analizy próbek wód podziemnych prowadzone w ramach projektu EKOROB. Nauczyciele zapowiedzieli przeprowadzenie takich zajęć terenowych w ramach zajęć własnych.

Zakończeniem szkolenia było przedstawienie oferty edukacyjnej Nadpilicznych Parków Krajobrazowych przez Pana Macieja Sobańskiego z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Również ta część spotkała się z uznaniem nauczyciele, którzy chętnie dopytywali o terminy i możliwość zorganizowania zajęć dla dzieci we współpracy z Parkami Krajobrazowymi.

Organizatorzy podziękowali nauczycielom za tak aktywny udział w warsztatach oraz poprosili o przesłanie swoich uwag i sugestii, co do zaproponowanych materiałów dydaktycznych.

powrót