AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Prezentacja wyników projektu EKOROB podczas konferencji „Wkład parków krajobrazowych w rozwój obszarów wiejskich województwa łódzkiego”, w dniach 2-3.10.2014, Swolszewice Małe
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2014

W dniach 2 i 3 października 2014 r. w Swolszewicach Małych odbyła się konferencja „Wkład parków krajobrazowych w rozwój obszarów wiejskich województwa łódzkiego”. Konferencja była zorganizowana z okazji 20-lecia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i 25-lecia Przedborskiego Parku Krajobrazowego, a objęta została Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podczas konferencji Pani Katarzyna Izydorczyk wygłosiła prezentację: „Zbiornik Sulejowski – potencjał i zagrożenia”, w którym przedstawiła między innymi założenia i wyniki projektu LIFE+EKOROB.

W programie konferencji znalazły się następujące wystąpienia:

 • Prof. Romuald Olaczek – „Z biegiem Pilicy”
 • Elżbieta Ościk – Burmistrz miasta i gminy Wolbórz – „Współpraca samorządu gminy i miasta Wolbórz z administracją parków krajobrazowych”
 • Bronisław Hellman – prezes LGD – „Działania LGD Dolina Pilicy w koegzystencji z Nadpilicznymi Parkami Krajobrazowymi"
 • Prof. Józef K. Kurowski – „Sulejowski Park Krajobrazowy gwarantem ochrony dziedzictwa przyrody i kultury w skali regionalnej”
 • Dr Katarzyna Izydorczyk, Wojciech Frątczak i prof. Maciej Zalewski – „Zbiornik Sulejowski – potencjał i zagrożenia”
 • Prof. Zygmunt Wnuk – „Przedborski Park Krajobrazowy jako obszar Natura 2000”
 • Dr Radosław Włodarczyk – „Ornitofauna Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”
 • Dr Piotr Wypych – „Postacie historyczne związane z terenem Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”
 • Mgr inż. Ireneusz Burzyński, mgr inż. Adam Wojciechowski – „Rys historyczny powstania Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”
 • Dr Karolina Dmochowska-Dudek - „Wpływ obszarów chronionych na przemiany społeczno-gospodarcze wsi. Przykład Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Wolbórz”
 • Dr Marcin Kiedrzyński, prof. Józef K. Kurowski, mgr Hieronim Andrzejewski, Dr Piotr Witosławski – „Ciepłolubna roślinność nad środkową Pilicą – zagrożone dziedzictwo przyrody i kultury”
 • Mgr Katarzyna Karbowiak, inż. Maciej Sobański – „Pas umocnień wojskowych nad Pilicą i Luciążą”

Po pierwszym dniu konferencji i wysłuchaniu referatów, w drugim dniu uczestnicy zwiedzali Sulejowski i Przedborski Park Krajobrazowy, odwiedzili również poligon demonstracyjny projektu LIFE+ EKOROB w Zarzęcinie.

Więcej zdjęć i informacji o wydarzeniu:

https://npk.parkilodzkie.pl/konferencja-z-okazji-20-lecia-sulejowskiego-parku-krajobrazowego-i-25-lecia-przedborskiego-parku-krajobrazowego,967.html

Zdjęcia z archiwum ZPKWŁ, autor Dariusz Chadryś

powrót