AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Dzień Informacyjny LIFE, 14 kwietnia 2015 r., Warszawa
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2015

W dniu 14 kwietnia 2015 r. odbył się Dzień Informacyjny LIFE, w którym uczestniczyli przedstawiciele projektu EKOROB.

W pierwszej części wystąpili oraz powitali zebranych przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie przedstawiciele NFOŚiGW przedstawili najważniejsze informacje dotyczące Programu LIFE – między statystykę składanych wniosków projektów z Polski, zasady udzielania finansowania, rolę NFOŚiGW, priorytety tematyczne i przewidywany harmonogram zbliżającego się naboru w roku 2015.

W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały przez beneficjentów trzy projekty. Część konferencyjna była zatem przedstawieniem najważniejszych informacji o Programie LIFE, ale także przedstawieniem doświadczeń z okresu przygotowania i realizacji projektów przez beneficjentów.

Uczestnicy spotkania mogli również zapoznać się z projektami oraz doświadczeniami innych beneficjentów, którzy w trakcie Dnia Informacyjnego mieli swoje stoiska. Również Beneficjenci Projektu EKOROB promowali oraz przedstawiali projekt i własne doświadczenia w rozmowach z obecnymi i przyszłymi beneficjentami.

Więcej informacji o konferencji:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,192,dzien-informacyjny-life-juz-po-raz-osmy-w-polsce.html

 

 

powrót