AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
IX Spotkanie Platformy Interesariuszy Projektu LIFE+ EKOROB, 11.02.2014 r., Włoszczowa
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2014
Dnia 11 lutego  2014 r. w Hotelu Aromat w miejscowości Włoszczowa odbyło się IX. Spotkanie Platformy Interesariuszy projektu LIFE+ EKOROB, które zostało zorganizowane przez beneficjentów projektu: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Tematem przewodnim konferencji była prezentacja wstępnej wersji Programu działań dotyczącego ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych ze źródeł rolniczych i komunalnych w zlewni Pilicy, który jest głównym celem projektu. Dodatkowo zaprezentowano informacje związane z przydomowymi oraz lokalnymi oczyszczalniami ścieków.
 
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych z obszaru zlewni Pilicy w województwie świętokrzyskim, na którym realizowany jest projekt, a także przedstawicieli instytucji rządowych i pozarządowych, których działalność wiąże się w sposób bezpośredni lub pośredni z gospodarką wodną oraz rolnictwem. W spotkaniu brało udział 28 osób, w tym 22 uczestników z 16 zaproszonych instytucji.
 
Prezentacje:
 1. Prezentacja założeń projektu EKOROB: Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych.
  Katarzyna Izydorczyk, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
 2. Identyfikacja obszarów potencjalnego generowania zanieczyszczeń obszarowych.
  Wojciech Frątczak, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie
 3. Prezentacja opracowywanego w ramach projektu LIFE+ EKOROB Programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. 
  Wojciech Frątczak, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ) jako rozwiązanie dla obszarów o zabudowie rozproszonej. 
  Franciszek Bydałek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
 5. Lokalne oczyszczalnie ścieków jako rozwiązanie dla sołectw o zwartej zabudowie. 
  Radosław Gross, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

 

powrót