AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
VIII. Spotkanie Platformy Interesariuszy Projektu LIFE+ EKOROB, 22.01.2014 r., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2014
W dniu 22 stycznia 2014 roku w Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego odbyło się VIII. spotkanie Platformy Interesariuszy Projektu LIFE+ EKOROB, które zostało zorganizowane przez beneficjentów projektu LIFE+ EKOROB, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW Warszawa) i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN pod auspicjami UNESCO (ERCE PAN) we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak.
 
Tematem przewodnim konferencji była ochrony wód w zlewni  Pilicy w kontekście wdrażania dyrektyw wodnych Komisji Europejskiej z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych w ramach projektu LIFE+ EKOROB. 
 
Podczas spotkania zostały przedstawione następujące prezentacje
 • Perspektywy zastosowania Ekohydrologii dla eliminacji zagrożeń i maksymalizacji szans we wdrażaniu Ramowych Dyrektyw Środowiskowych Komisji Europejskiej – Prof. Maciej Zalewski (ERCE PAN)
 • Prezentacja opracowywanego w ramach projektu LIFE+ EKOROB Programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy - Katarzyna Izydorczyk (ERCE PAN), Wojciech Frątczak (RZGW w Warszawie)
 • Stan jakości gleb na obszarze Powiatu Zawierciańskiego na podstawie badań przeprowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach  - Zygmunt Adrianek (Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach)
Podczas spotkania dyskutowano nad potrzebą rozwijania nowych narzędzi opartych na dorobku naukowym w zakresie ochrony wód, z drugiej zaś strony nad wypracowaniem i stworzeniem mechanizmów i narzędzi umożliwiających ich wdrożenie i zastosowanie w skali zlewni Pilicy na obszarze województwa śląskiego.
 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji:
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny;
 2. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Monitoringu Jakości Wód w Katowicach;
 3. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach;
 4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach;
 5. Śląska Izba Rolnicza;
 6. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie;
 7. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach;
 8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
 9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;
 10. Wydział Terenów Wiejskich Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
 11. Uniwersytet Śląski;
 12. Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Więcej informacji o spotkaniu na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i portalu gazeta.pl:

https://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=6709&id_menu=

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,15320148,Opracowano_program_ograniczenia_zanieczyszczen_w_zlewni.html

www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398883,ekspert-ekohydrologia-czy-biotechnologia-to-tanie-sposoby-ochrony-wod.html

www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/opracowano-program-ograniczenia-zanieczyszczen-w-zlewni-pilicy

 Autor zdjęć: BP Tomasz Żak

powrót