AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Konferencja „Aktualizacja planów gospodarowania wodami” – 25 listopada 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2014

W dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy. Konferencja jest uroczystym rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych dokumentów aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Plany gospodarowania wodami są sporządzane dla 10 obszarów dorzeczy i zostały po raz pierwszy opracowane w 2009 r., a zgodnie  z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej muszą być aktualizowane co 6 lat.

W trakcie konferencji przedstawiono tematykę gospodarowania wodami zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz omówiono cele i zasady opracowywania planów gospodarowania wodami oraz programy działań zmierzające do poprawy stanu wód. Programy działań są zawarte w jednym dokumencie - Programie wodno-środowiskowym kraju, obejmującym działania ograniczające odprowadzanie do wód zanieczyszczeń i poprawiające warunki dla życia biologicznego w wodach oraz działania edukacyjne i organizacyjno-prawne.

Podczas konferencji przedstawiono również plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

Ze względu na fakt, iż Plany są jednymi z najważniejszych dokumentów w gospodarce wodnej kraju bardzo istotnym jest uświadomienie olbrzymiej roli planów i ich wpływu na funkcjonowanie każdego z nas oraz włączenie w proces kształtowania dokumentów jak najliczniejszej grupy interesariuszy. Dlatego każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z projektami opracowywanych dokumentów oraz wnieść do nich uwagi, zgłosić wnioski i opinie podczas konsultacji, które trwać będą od 25 listopada 2014 r. do 26 maja 2015 r.

Więcej informacji o wydarzeniu i konsultacjach społecznych na:

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/aktualnosci/-/plany-gospodarowania-wodami-gotowe-do-konsultacji-spolecznych/newsId/7040b75fe40f73cd5b4db4a31a10e0b4

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/

http://www.gdos.gov.pl/aktualizacja-planow-gospodarowania-wodami-w-obszarach-dorzeczy

powrót