AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Konferencja zamykająca cykl szkoleń dotyczących Ramowej Dyrektywy Wodnej – 3 grudnia 2014 r. Warszawa
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2014

W dniu 3 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja zamykająca cykl szkoleń dotyczących Ramowej Dyrektywy Wodnej. Konferencja była zrealizowana w ramach projektu Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w 2014 r.

W trakcie konferencji zaprezentowane były następujące tematy:

  1. Wzmacnianie potencjału administracji w Polsce w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej
  2. Nowa ustawa - Prawo wodne.
  3. Procedury przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko pod kątem zapewnienia zgodności projektów z Ramową Dyrektywą Wodną.
  4. Inwestycje w planach gospodarowania wodami.
  5. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym – stan zaawansowania prac.

Więcej informacji o wydarzeniu:
http://e-natura2000.pl/

powrót