AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Optymalizacja stref ekotonowych na obszarach poligonów demonstracyjnych Barkowice Zatoka i Barkowice Łąka
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012

Zakończyły się prace przy budowie stref ekotonowych na poligonach demonstracyjnych na wysokości miejscowości Barkowice nad Zbiornikiem Sulejowskim, których zadaniem jest redukcja zanieczyszczeń obszarowych spływających do zbiornika oraz optymalizacja stref ekotonowych narażonych na silną presję turystów.

W zakres robót dotyczących poligonu demonstracyjnego BARKOWICE ŁĄKA wykonano takie roboty jak:

  1. wykoszenie obumarłych części roślin w celu zwiększenia efektywności strefy ekotonowej poprzez wywiezienie wbudowanej w tkanki roślin substancji biogenicznych (azotu i fosforu). Przykładowo w trakcie koszenia roślinności strefy ekotonowej pomiędzy plażą a cyplem (powierzchnia ok. 0,5 ha) wraz ze skoszoną biomasą usunięto: ok. 50 kg azotu – równowartość ok. 150 kg Saletry amonowej (nawozu azotowego) oraz ok. 5 kg fosforu – równowartość ok. 25 kg Polifoski 6 (nawozu fosforanowego
  2. nasadzenia wierzbowe dla powiększenia występujących zarośli wierzbowych, które poprzez głęboki system korzeniowy, dochodzący nawet do kilku metrów, znacząco redukują ilość substancji biogenicznych w wodach podziemnych
  3. w miejscu zwyczajowego kąpieliska uformowano plażę, na którą nawieziono drobnoziarnisty piasek
  4. w zniszczonej i wyjeżdżonej części strefy założono murawę. w tym celu nawieziono ziemię, przeprowadzono konieczne zabiegi agrotechniczne oraz wysiano trawę
  5. zainstalowano drewniane zabudowy ograniczającej wjazd pojazdów na poligon oraz niskie płotki zabezpieczające przed wydeptywaniem roślin.

 

 

Tablica informacyjno – edukacyjna Barkowice Łąka

W zakres robót dotyczących poligonu demonstracyjnego BARKOWICE ZATOKA wykonano takie roboty jak:

  1. najistotniejszym elementem było wzmocnienie roślinnej strefy buforowej poprzez skonstruowanie ściany denitryfikacyjnej. Ściana denitryfikacyjna została skonstruowana poprzez przekopanie rowu w ziemi o szerokości ok. 1 m i długości ok.100m do głębokości 1,5-1,7 m, prostopadle do kierunku przepływu wód gruntowych. Ściana została zbudowana w osi istniejącego ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej zatoki i po zakończeniu prac konstrukcja jest niewidoczna. Ziemię z rowu wymieszano z trocinami sosnowymi, które ulegając stopniowemu rozkładowi będą dostarczały bakteriom denitryfikacyjnym organicznego źródła węgla. Azotany zawarte w wodzie przepływającej przez taką ścianę będą ulegały denitryfikacji do form gazowych. Przewidywana, na podstawie uzyskanych danych pilotażowych, efektywność ściany w redukcji azotanów to około 80%
  2. W miejscach szczególnie zanieczyszczonych usunięto część osadu dennego i warstwy gleby. Następnie wykonano nasadzenia wzorowane na istniejących zbiorowiskach, dla podtrzymania ukształtowanego przez proces sukcesji doboru gatunków i bioróżnorodności. Wykonano nasadzenia roślinne odpowiednio: szuwarem mozgowym, szuwarem mannowym , szuwarem trzcinowym oraz szuwarem pałkowym
  3. W części roślinnej strefy ekotonowej wykonano zabiegi pielęgnacyjne polegające na wykoszeniu obumarłych części roślinności nadbrzeżnej
  4. Wykonano płotków zabezpieczające przed wydeptywaniem.

 

 

Tablica informacyjno – edukacyjna Barkowice Zatoka

powrót