AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Success stories
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012

W nawiązaniu do pisma Komisji Europejskiej ENV.D1 PG/MM/sw Ares(2012) z dnia 15.03.2012 r. w sprawie naboru przykładów Success stories albo Good practice w wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej, RZGW w Warszawie zgłosił projekt EKOROB do ww. naboru Success stories.
Wybrane prze Komisję Europejską Success stories uzupełnią dokument Blueprint to safeguard water z konkretnymi przykładami lokalnych projektów, które przyczynią się do osiągnięcia celów środowiskowych RDW. Celem dokumentu jest podsumowanie wdrażania pierwszego cyklu planów gospodarowania wodami w dorzeczu.

powrót