AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Piknik z EKOROBem, Barkowice, 6.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2011

W dniu 6 sierpnia 2011 (sobota) w Barkowicach odbył się "Piknik z EKOROBem" - spotkanie informacyjno-edukacyjne połączone z konsultacjami społecznymi dla lokalnych mieszkańców oraz turystów. Piknik został zorganizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii p.a. UNESCO w ramach realizacji projektu LIFE+ EKOROB. Spotkanie zostało zorganizowane dla mieszkańców miejscowości Barkowice (zarówno właściciele domów całorocznych jak i letniskowych), a także osoby wypoczywające nad zbiornikiem na "dzikich" kempingach. Na pikniku obecni byli także przedstawiciele władz lokalnych na szczeblu sołectwa i gminy,  jak również Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Barkowicach.

W trakcie spotkania przedstawiono proponowane projekty stref ekotonowych w ramach projektu  przewidziane do realizacji na obszarze poligonów demonstracyjnych Barkowice Zatoka i Barkowice Łąka.

Została zaprezentowana zasada działania strefy ekotonowej z wykorzystaniem ściany denitryfikacyjnej, jako rozwiązanie dla trwałego zabezpieczenia dopływu zanieczyszczeń wodami gruntowymi w obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość pozyskania materiałów informacyjnych związanych z projektem EKOROB, Ramowa Dyrektywą Wodną , Dyrektywą Azotanową oraz dla dzieci zostały przygotowane materiały edukacyjne.

Ożywioną dyskusję prowadzono na temat przyczyn i skutków zanieczyszczeń z terenów rolniczych oraz o metodach ich ograniczania. Wśród uczestników w trakcie spotkania przeprowadzono  ankietę dotyczącą "Badania percepcji, zadowolenia i nastawienia do realizowanego projektu społeczności lokalnej i turystów z regionu zbiornika Sulejowskiego".

W części artystycznej uczestnicy pikniku obejrzeli gościnny występ Koła Gospodyń Wiejskich z Majkowic, które dodatkowo przygotowały poczęstunek regionalnymi produktami spożywczymi. W programie przewidziano także konkursy i zabawy dla dzieci oraz ognisko integracyjne na zakończenie spotkania.

Wśród poruszanych w ramach spotkania tematów i zgłaszanych postulatów wymienić można:

  • potrzebę zwiększenia powierzchni pod planowaną plażę;
  • wybudowanie dodatkowego pomostu rekreacyjnego na plaży;
  • ustawienie znaku zakazu wjazdu na obszar poniżej skarpy z jednoczesną koniecznością zachowania drogi dojazdowej dla wodowania sprzętu;
  • zainteresowanie budziła forma własności gruntów pod inwestycje i obszarów sąsiadujących z działkami Skarbu Państwa, a także możliwość korzystania z terenów po zakończeniu inwestycji, tzn. kto będzie dbał o stan techniczny i o czystość na obszarze działań, oraz czy zostanie zachowany publiczny, bezpłatny charakter obszaru;
  • poruszono temat spadku populacji ryb w zbiorniku;
  • zgłoszono postulat konieczności podjęcia inicjatywy mającej na celu współpracę RZGW w Warszawie z czterema gminami w zlewni bezpośredniej zbiornika w zakresie gospodarki odpadami;
  • postulowano podjęcie tematu zakolmatowanych studzienek drenarskich znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika w m. Barkowice.

Serdecznie dziękujemy za przybycie!

 

powrót