AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Piknik z EKOROBem, Zarzęcin, 20.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2011

W dniu 20 sierpnia 2011 (sobota) w Zarzęcinie odbył się "Piknik z EKOROBem" - spotkanie informacyjno-edukacyjne połączone z konsultacjami społecznymi dla lokalnych mieszkańców oraz turystów. Piknik został zorganizowany przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii p.a. UNESCO w ramach realizacji projektu LIFE+ EKOROB w obszarze poligonu demonstracyjnego Zarzęcin.

Spotkanie zostało zorganizowane głównie dla właścicieli działek rekreacyjnych położonych wzdłuż brzegu zbiornika a także dla mieszkańców całorocznych domów w miejscowości Zarzęcin. W spotkaniu uczestniczyli także turyści
wypoczywający nad zbiornikiem.

W trakcie spotkania przedstawiono projekt strefy ekotonowych przewidzianej do realizacji na obszarze poligonu demonstracyjnego Zarzęcin w ramach projektu  LIFE+EKOROB (poster w załączeniu). Została zaprezentowana zasada działania
strefy ekotonowej z wykorzystaniem ściany denitryfikacyjnej oraz bariery biogeochemicznej, jako rozwiązanie dla trwałego zabezpieczenia dopływu zanieczyszczeń wodami gruntowymi w obszarze ujściowym okresowo występującego cieku.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość pozyskania materiałów informacyjnych związanych z projektem EKOROB, Ramowa Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Azotanową oraz dla dzieci zostały przygotowane materiały edukacyjne.

Wśród uczestników w trakcie spotkania przeprowadzono ankietę dotyczącą "Badania percepcji, zadowolenia i nastawienia do realizowanego projektu społeczności lokalnej i turystów z regionu zbiornika Sulejowskiego".

Wśród poruszanych w ramach spotkania tematów i zgłaszanych postulatów wymienić można:

  • potrzebę podłączenia miejscowości Zarzęcin do sieci kanalizacji gminnej;
  • potrzebę akcji edukacyjnej dotyczącej zagrożeń dla jakości wód zbiornika wynikających z nielegalnych zrzutów ścieków oraz użytkowania na prywatnych posesjach nieszczelnych szamb;
  • wybudowanie slipu do wodowania łodzi na części działki drogowej należącej do Gminy Mniszków;

Serdecznie dziękujemy za przybycie!

powrót