AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Projekt EKOROB podczas obchodów 40-lecia Zbiornika Sulejów
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2014

W dniu 11 grudnia 2013 roku w Hotelu Molo w Smardzewicach w ramach realizacji projektu EKOROB odbyła się uroczysta konferencja z okazji 40-lecia Zbiornika Sulejów.

Organizatorem spotkania realizowanego w ramach projektu EKOROB był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, który wraz z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi realizuje na obszarze zlewni Pilicy i Zbiornika Sulejów projekt LIFE+ EKOROB „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” (LIFE08 ENV/PL/000519).

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Środowiska, Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, urzędów miast, gmin i starostw z obszaru realizacji projektu EKOROB, instytutów naukowych i urzędów związanych z gospodarka wodną.

Konferencję otworzył Leszek Bagiński – Dyrektor RZGW w Warszawie. Gości powitał także Mateusz Balcerowicz z Ministerstwa Środowiska oraz Andrzej Woźniak z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Spotkanie było okazją do podsumowania 40 lat eksploatacji, ale przede wszystkim do określenia planów na przyszłość w oparciu o wyniki realizowanego projektu EKOROB. Podczas konferencji prelegenci mówili o historii powstania zbiornika, jego budowie oraz eksploatacji. Tematem przewodnim konferencji była możliwości zastosowania ekohydrologii w efektywnym zarządzaniu zlewnią o czym w swojej prezentacji (Ekohydrologia jako metodyka wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej) mówił prof. Maciej Zalewski. Praktyczne możliwości zastosowania systemowych rozwiązań w zarządzania zasobami wodnymi na zbiorniku przedstawiła w swojej prezentacji pt. ,,Strategia zastosowania ekohydrologicznych metod i rozwiązań systemowych dla redukcji toksycznych zakwitów sinicowych w Zbiorniku Sulejów’’ dr Katarzyna Izydorczyk. Efekty realizacji projektu EKOROB w aspekcie rozwoju socjoekonomicznego regionu zlewni Pilicy przedstawił Wojciech Frątczak (Realizacja potencjału LIFE+ EKOROB dla zwiększenia potencjału ekologicznego i turystycznego obszaru Zbiornika Sulejów)

Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny, który poprowadziła prof. Anna Rogut (Społeczna Akademia Nauk). Za stołem prezydialnym zasiedli Leszek Bagiński (RZGW w Warszawie), Mateusz Balcerowicz (Ministerstwo Środowiska), prof. Maciej Zalewski (ERCE PAN), Ewa Paturalska-Nowak (Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego), Włodzimierz Wojtaszek (Łódzki odział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Panel poświęcony był konieczności opracowania strategii harmonizacji działań dla zrównoważonego rozwoju zlewni Pilicy ukierunkowanej na trzy istotne do realizacji zagadnienia tj. (1) poprawę jakości wód zbiornika Sulejowskiego, (2) poprawę jakości wód zlewni Pilicy i (3) rozwój socjoekonomiczny regionu. Ważnym aspektem w dyskusji podczas panelu była możliwość pozyskania źródeł finansowania działań dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń w zlewni Pilicy tj. działań w zakresie presji rolniczej oraz w zakresie presji komunalnej. Ostatnim z dyskutowanych tematów była możliwość przedstawienia zlewni Pilicy jako obszaru demonstracyjnego dla wdrażania dyrektyw wodnych Komisji Europejskiej.

Przedstawione w trakcie konferencji referaty zostały opublikowane w specjalnym wydaniu Gospodarki Wodnej poświęconym 40-leciu zbiornika Sulejów.

Publikacje:
  1. Strategia zastosowania ekohydrologicznych metod i rozwiązań systemowych do redukcji toksycznych zakwitów sinicowych w zbiorniku sulejowskim
  2. Wysoko efektywne strefy buforowe dla zwiększenia potencjału ekologicznego i turystycznego zbiornika sulejowskiego

 

powrót