AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
VII. Spotkania Platformy Interesariuszy Projektu LIFE+ EKOROB, 20.11.2013 r., gmina Irządze
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2013

 Dnia 20 listopada  2013 r. w Hotelu Amazonka w gminie Irządze, odbyło się VII. Spotkanie Platformy Interesariuszy, które zostało zorganizowane przez beneficjentów projektu LIFE+ EKOROB: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO (ERCE p/a UNESCO) i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW Warszawa). 

Tematem przewodnim konferencji była prezentacja wstępnej wersji Programu działań dotyczącego ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych ze źródeł rolniczych i komunalnych w zlewni Pilicy, który jest głównym celem projektu. 

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych (JST) z obszaru górnej zlewni Pilicy (województwo śląskie i małopolskie), na którym realizowany jest projekt, a także przedstawicieli instytucji rządowych i pozarządowych, których działalność wiąże się w sposób bezpośredni lub pośredni z gospodarką wodną oraz rolnictwem. W spotkaniu brały udział 34 osoby, w tym 28 uczestników z 18 zaproszonych instytucji.
 
Prezentacje:
  1. Prezentacja założeń projektu EKOROB: Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych. Katarzyna Izydorczyk (ERCE PAN)
  2. Identyfikacja obszarów potencjalnego generowania zanieczyszczeń obszarowych. Wojciech Frątczak (Koordynator Projektu EKOROB, RZGW w Warszawie)
  3. Prezentacja opracowywanego w ramach projektu LIFE+ EKOROB Programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. Część II. Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego . Katarzyna Izydorczyk (ERCE PAN)
  4. Prezentacja opracowywanego w ramach projektu LIFE+ EKOROB Programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. Część I. Zanieczyszczenia pochodzenia komunalnego . Wojciech Frątczak (RZGW w Warszawie)

 

powrót