AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
VI. Spotkania Platformy Interesariuszy Projektu LIFE+ EKOROB, 19.11.2013 r., Piotrków Trybunalski
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2013
Dnia 19 listopada  2013 r. w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, odbyło się VI. Spotkanie Platformy Interesariuszy, które zostało zorganizowane przez beneficjentów projektu LIFE+ EKOROB: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN pod auspicjami UNESCO (ERCE PAN) i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW Warszawa).
 
Tematem przewodnim konferencji była prezentacja wstępnej wersji Programu działań dotyczącego ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych ze źródeł rolniczych i komunalnych w zlewni Pilicy, który jest głównym celem projektu. 
 
Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych (JST) z obszaru środkowej zlewni Pilicy (województwo łódzkie), na którym realizowany jest projekt, a także przedstawicieli instytucji rządowych i pozarządowych, których działalność wiąże się w sposób bezpośredni lub pośredni z gospodarką wodną oraz rolnictwem. W spotkaniu brało udział 56 osób, w tym 47 uczestników z 32 zaproszonych instytucji.
 
Prezentacje:
  1. Prezentacja opracowywanego w ramach projektu LIFE+ EKOROB Programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. Część II. Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego . Katarzyna Izydorczyk (ERCE PAN)
  2. Zakwaszenie gleb spowodowane przekształceniami antropogenicznymi. Benigna Plackowska (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego)
  3. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych na terenie zlewni rzeki Pilicy w województwie łódzkim. Maria Przybylska (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego)
  4. Prezentacja opracowywanego w ramach projektu LIFE+ EKOROB Programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. Część I. Zanieczyszczenia pochodzenia komunalnego . Wojciech Frątczak (RZGW w Warszawie)

 

powrót