AKTUALNOŚCI

W dniu 12 października 2015 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. (05.01.2016)

czytaj więcej
Wycieczka terenowa na poligonach demonstracyjnych projektu EKOROB dla uczestników konferencji "Ecohydrological biotechnologies demonstration sites at the Pilica River basin" 16.09.2013, Zarzęcin/Barkowice
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013
W dniu 16 września 2013r. odbyła się wycieczka edukacyjna „Ecohydrological biotechnologies demonstration sites at the Pilica River basin” w ramach projektu LIFE+ EKOROB. Była ona wprowadzeniem do międzynarodowego sympozjum naukowego „Ecohydrology, Biotechnology and Engineering: Towards the Harmony Between Biogeosphere and Society on the Basis of Longterm Ecosystem Research”, zorganizowanego przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO w Łodzi.
 
Uczestnicy wycieczki odwiedzili poligony demonstracyjne projektu LIFE+ EKOROB - nowoskonstruowane strefy w Zarzęcinie i Barkowicach. Podczas wizyty na pierwszym z wymienionych, organizatorzy przedstawiali informacje dotyczące Zbiornika Sulejowskiego – począwszy od danych hydrologicznych, poprzez pełnione funkcje, aż po problemy z jakimi mierzą się nie tylko władze samorządowe ale i naukowcy – zakwity sinicowe. W drugiej części zaprezentowano gościom sam poligon badawczy. Przedstawiono założenia projektowe, zaprezentowano strefy ekotonowe wzdłuż koryta cieku, a także omówiono zasady funkcjonowania bariery biogeochemicznej. 
 
Wizyta w Barkowicach umożliwiła zwiedzającym zapoznanie się ze sposobem działania ściany denitryfikacyjnej. Zaprezentowano i wyjaśniono sposób monitoringu wód podziemnych w oparciu o sieć piezometrów oraz przedstawiono wyniki efektywności ściany w redukcji zanieczyszczeń azotowych wody podziemnej. Omówiono także istotę strefy ekotonowej, przedstawiono zróżnicowane nasadzenia oraz podkreślono konieczność przeprowadzania zabiegów tj. wykaszania i wywożenia biomasy, służące poprawnemu funkcjonowaniu bariery roślinnej.
 
Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z walorami turystycznymi zlewni Zbiornika Sulejowskiego. Zwiedzili Groty Nagórzyckie (dawna kopalnia piasku kwarcowego) położone w Tomaszowie Mazowieckim przebywając 160m ścieżkę dydaktyczną i podziwiając twór jaki powstał z połączenia działania natury i człowieka. Kolejnym punktem był zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie. Do głównych atrakcji Podklasztorza należy kościół św. Tomasz  Kantuaryjskiego, którego  front zdobi romański portal i rozeta, a jego wyposażenie pochodzi z okresu baroku i rokoka, a także muzeum zlokalizowane we wschodnim skrzydle klasztoru. 
 
Całodniową podróży zakończył wspólny obiad z przewagą tradycyjnych dań polskich. Dzięki temu goście z różnych części świata mieli możliwość zapoznania się nie tylko z historią okolicy, ale także skosztowania narodowych dań kraju.

 

powrót