AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Wycieczka terenowa na poligonach demonstracyjnych projektu EKOROB dla uczestników konferencji "Ecohydrological biotechnologies demonstration sites at the Pilica River basin" 16.09.2013, Zarzęcin/Barkowice
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013
W dniu 16 września 2013r. odbyła się wycieczka edukacyjna „Ecohydrological biotechnologies demonstration sites at the Pilica River basin” w ramach projektu LIFE+ EKOROB. Była ona wprowadzeniem do międzynarodowego sympozjum naukowego „Ecohydrology, Biotechnology and Engineering: Towards the Harmony Between Biogeosphere and Society on the Basis of Longterm Ecosystem Research”, zorganizowanego przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO w Łodzi.
 
Uczestnicy wycieczki odwiedzili poligony demonstracyjne projektu LIFE+ EKOROB - nowoskonstruowane strefy w Zarzęcinie i Barkowicach. Podczas wizyty na pierwszym z wymienionych, organizatorzy przedstawiali informacje dotyczące Zbiornika Sulejowskiego – począwszy od danych hydrologicznych, poprzez pełnione funkcje, aż po problemy z jakimi mierzą się nie tylko władze samorządowe ale i naukowcy – zakwity sinicowe. W drugiej części zaprezentowano gościom sam poligon badawczy. Przedstawiono założenia projektowe, zaprezentowano strefy ekotonowe wzdłuż koryta cieku, a także omówiono zasady funkcjonowania bariery biogeochemicznej. 
 
Wizyta w Barkowicach umożliwiła zwiedzającym zapoznanie się ze sposobem działania ściany denitryfikacyjnej. Zaprezentowano i wyjaśniono sposób monitoringu wód podziemnych w oparciu o sieć piezometrów oraz przedstawiono wyniki efektywności ściany w redukcji zanieczyszczeń azotowych wody podziemnej. Omówiono także istotę strefy ekotonowej, przedstawiono zróżnicowane nasadzenia oraz podkreślono konieczność przeprowadzania zabiegów tj. wykaszania i wywożenia biomasy, służące poprawnemu funkcjonowaniu bariery roślinnej.
 
Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z walorami turystycznymi zlewni Zbiornika Sulejowskiego. Zwiedzili Groty Nagórzyckie (dawna kopalnia piasku kwarcowego) położone w Tomaszowie Mazowieckim przebywając 160m ścieżkę dydaktyczną i podziwiając twór jaki powstał z połączenia działania natury i człowieka. Kolejnym punktem był zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie. Do głównych atrakcji Podklasztorza należy kościół św. Tomasz  Kantuaryjskiego, którego  front zdobi romański portal i rozeta, a jego wyposażenie pochodzi z okresu baroku i rokoka, a także muzeum zlokalizowane we wschodnim skrzydle klasztoru. 
 
Całodniową podróży zakończył wspólny obiad z przewagą tradycyjnych dań polskich. Dzięki temu goście z różnych części świata mieli możliwość zapoznania się nie tylko z historią okolicy, ale także skosztowania narodowych dań kraju.

 

powrót