AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Szkolenie specjalistyczne dla pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pt.: „Strefy buforowe i inne działania dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych”
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2013
W ramach projektu LIFE+ EKOROB w dniach 25-26 września 2013r. w hotelu Molo położonym nad Zbiornikiem Sulejowskim w Smardzewicach, odbyło się szkolenie specjalistyczne dla pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pt.: „Strefy buforowe i inne działania dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych”. 
 
W trakcie części teoretycznej uczestnicy wysłuchali następujących referatów:
 • Prezentacja projektu EKOROB. 
  Wojciech Frątczak, Koordynator projektu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Efektywność roślinnych stref buforowych w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych. 
  Katarzyna Izydorczyk, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii  Polskiej Akademii Nauk
 • Efektywność ścian denitryfikacyjnych w ograniczaniu zanieczyszczeń wód gruntowych związkami azotu. 
  Agnieszka Bednarek, Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
 • Aspekty prawne funkcjonowania stref buforowych. Ograniczenie strat azotu w aspekcie Programu rolnośrodowiskowego. 
  Wioletta Dudek - Mozga, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich
 • Kontrola gospodarstw rolnych w ramach Programu rolnośrodowiskowego i Wzajemnej Zgodności pod kątem przestrzegania odpływu azotu z terenów rolniczych. 
  Marek Beker, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Biuro Kontroli na Miejscu.
 • Środki zaradcze w zakresie ograniczenia strat azotu i fosforu z rolnictwa w aspekcie ochrony jakości wód. 
  Prof. Stefan Pietrzak, Zakład Ochrony Jakości Wody, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 • Sposoby parametryzacji rolnictwa dla potrzeb modelowania zanieczyszczeń obszarowych w wybranych zlewniach w Polsce. 
  Mikołaj Piniewski, Marek Giełczewski, Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW

Część praktyczna szkolenia odbyła się na poligonie monitoringowym Radońka oraz na poligonach demonstracyjnych w Zarzęcinie i Barkowicach.

W trakcie wizyty terenowej pracownicy ERCE omówili i zademonstrowali sposób poboru prób wody z piezometrów oraz sposób oceny efektywności stref buforowych na podstawie pomiarów stężenia azotanów w wodzie podziemnej. Na poligonie monitoringowym Radońka, uczestnicy szkolenia mieli możliwość porównania efektywności stref buforowych o szerokości  40m i 15m.
 
Uczestnicy szkolenia odwiedzili również poligony demonstracyjne Zarzęcin i Barkowice, gdzie zapoznali się z zasadami funkcjonowania nowoskonstruowanych stref buforowych. Na poligonie Zarzęcin przedstawiono główne problemy związane z zanieczyszczeniami związkami fosforu wód podziemnych oraz zaprezentowano wdrożone rozwiązania w postaci barier na bazie wapienia.
 
Na poligonalnie Barkowice Zatoka zaprezentowano sposób ograniczania dopływu zanieczyszczeń azotu wodami podziemnymi do Zbiornika Sulejowskiego w postaci wzmocnienia roślinnej strefy buforowej ścianą denitryfikacyjną.
 
Ostatnia części szkolenia poświęcona była dyskusji nad opracowanym w ramach projektu LIFE+ EKOROB Programem działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy pochodzenia rolniczego
 
Pragniemy gorąco podziękować uczestnikom szkolenia za dyskusję: Państwa uwagi w zakresie możliwości wdrażania proponowanych rozwiązań są dla nas szczególnie cenne
 
Chcielibyśmy również podziękować za pomoc w organizacji szkolenia: Pani Dyrektor Barbarze Günther oraz  Panu Waldemar Trupindzie z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Panu Dyrektorowi Ryszardowi Deludze z Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Panu Dyrektorowi  Włodzimierzowi Wojtaszek z Łódzkiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

powrót