AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Przedstawiciele projektu EKOROB uczestniczyli w spotkaniu roboczym w ramach konsultacji aPGW
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015

W dniu 8 czerwca 2015 r. przedstawiciele projektu EKOROB: Koordynator Projektu Pan Wojciech Frątczak – reprezentujący RZGW w Warszawie – oraz Katarzyna Izydorczyk – reprezentująca ERCE PAN w Łodzi – uczestniczyli w spotkaniu roboczym „Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy w aspekcie wymagań dyrektyw wodnych Komisji Europejskiej”.

Spotkanie odbyło się w siedzibie RZGW w Warszawie w ramach konsultacji aPGW.

Podczas spotkania przedstawiciele Projektu EKOROB wygłosili prezentacje:

  • Mapowanie presji na obszarach gmin i metody ograniczenia zanieczyszczeń w zlewni Pilicy dla poprawy potencjału ekologicznego Zbiornika Sulejowskiego;
  • Biotechnologie ekosystemowi i strefy buforowe jako narzędzie dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych.

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie zdobyte w ramach Projektu jest cennym zasobem do wykorzystania i uwzględnienia również przy aktualizacji tak ważnych dokumentów jak Plany Gospodarowania Wodami. Dlatego Beneficjenci Projektu cieszą się, że mogą pomóc i wesprzeć swoją wiedzą ekspercką proces ich konsultacji.
 

  

powrót