AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Przedstawiciele projektu EKOROB uczestniczyli w Konferencji „Ochrona i rekultywacja jezior”
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015

W dniach 09-13 czerwca 2015 r. przedstawiciele projektu EKOROB: Koordynator Projektu Pan Wojciech Frątczak oraz Katarzyna Izydorczyk, Martyna Szuwart, Franciszek Bydałek, Paweł Jarosiewicz uczestniczyli w konferencji oraz warsztatach zorganizowanych w ramach IX Konferencji „Ochrona i rekultywacja jezior”.

Podczas konferencji przedstawiciele projektu wygłosili następujące prezentacje:

  • Ekohydrologia – systemowe podstawy rekultywacji jezior (M. Zalewski)
  • Zarządzanie substancjami biogenicznymi w zlewni jako istotny element strategii rekultywacji  zbiornika zaporowego i rozwoju socjoekonomicznego regionu (K. Izydorczyk, L. Courseau, W. Frątczak);
  • Koncepcja makroniwelacji i rekultywacji Zbiornika Sulejowskiego w aspekcie wymagań związanych z dyrektywami Komisji Europejskiej (W. Frątczak, K. Izydorczyk, M. Zalewski);
  • Redukcja dopływu zanieczyszczeń obszarowych z trenów zlewni zbiorników wodnych przy użyciu sieci stref ekotonowych- przykład Zbiornika Sulejowskiego (F. Bydałek, W. Frątczak, E. Cichowicz, R. Gross., K. Kazimierczak, P. Jarosiewicz, K. Izydorczyk)

oraz zaprezentowali poster:

Partycypacja społeczna i instytucjonalna jako strategiczny element w zarządzaniu zasobami wodnymi na przykładzie zlewni Pilicy (M. Szuwart, K. Izydorczyk, W. Frątczak).

Podczas konferencji przedstawiciele mieli okazję zaprezentować własne doświadczenia i problemy środowiskowe związane z działaniami prowadzonymi w ramach Projektu EKOROB, a także zapoznać się z wieloma wartościowymi prezentacjami wygłoszonymi przez prelegentów oraz uczestniczyć w dyskusjach, sesji posterowej i warsztatach praktycznych.
 

powrót