AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Szkolenie specjalistyczne dla pracowników Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pt.: „Strefy buforowe i inne działania dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych”
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015

W dniach 18-19 czerwca w Modliszewicach, w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbyło się 2-dniowe szkolenie specjalistyczne dla pracowników Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pt.: „Strefy buforowe i inne działania dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych”.

W trakcie pierwszego wykładowego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi prezentacjami:

Prezentacja założeń i wyników projektu EKOROB: Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych
Wojciech Frątczak, Koordynator projektu
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  Warszawie

Strefy buforowe: funkcjonowanie i efektywność w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych
Katarzyna Izydorczyk
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

Złoża denitryfikacyjne - dla redukcji zanieczyszczeń azotanowych w obszarach rolniczych
Agnieszka Bednarek
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytet Łódzki

Kontrola gospodarstw rolnych w ramach wzajemnej zgodności w zakresie przestrzegania wymogu dotyczącego ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (SMR 1)
Krystyna Ubowska
Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach

Program rolno-środowiskowo-klimatyczny PROW 2014-2020 w aspekcie ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko azotu z produkcji rolnej. Kontrole ARIMR w tym zakresie.
Robert Wtulich
Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach

Projekty przyrodnicze realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Krystyna Wójcik-Daniluk
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Gospodarowania na obszarach Natura 2000 w świetle aktualnych przepisów
Diana Bartkiewicz, Monika Kurpios
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

W ostatniej części szkolenia Koordynator Projektu EKOROB wygłosił prezentację opracowywanego w ramach projektu LIFE+ EKOROB Programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. Następnie odbyła się dyskusja oraz opiniowanie zaproponowanych rozwiązań.

W drugim dniu szkolenia grupa uczestników odbyła wizytę na skonstruowanych strefach buforowych na poligonach demonstracyjnych Zarzęcin, Barkowice Zatoka i Barkowice Łąka oraz naturalnie ukształtowanych strefach na poligonie monitoringowym Radońka.

Chcemy bardzo podziękować za udział i tak ważne dla nas i Projektu dyskusje. Oprócz podziękowań kierowanych do uczestników szkolenia – pracowników ŚODR – oraz prelegentów: Diany Bartkiewicz, Moniki Kurpios, Krystyny Wójcik-Daniluk, Krystyny Ubowskiej, Agnieszki Bednarek, Roberta Wtulicha chcemy też szczególnie podziękować za pomoc i organizację szkolenia: Panu Dyrektorowi Jarosławowi Mostowskiemu ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Pani Dyrektor Magdalenie Kędzierskiej ze Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach; Panu Dyrektorowi Tomaszowi Hałatkiewiczowi z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych; Panu Dyrektorowi Waldemarowi Pietrasikowi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.
 

 

powrót