AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Spotkanie informacyjno-edukacyjne podczas obchodów Dni Sulejowa Piknik Noc Świętojańska Sulejów, 23 czerwca 2013 roku
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2013

23 czerwca 2013 roku w Sulejowie odbył się piknik rodzinny Noc Świętojańska w ramach weekendowych obchodów Dni Sulejowa. Na piknik licznie przybyli okoliczni mieszkańcy oraz turyści. Głównymi organizatorami obchodów byli: Urząd Miejski w Sulejowie i Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie, a partnerem instytucje realizujące projekt EKOROB. W ramach obchodów Dni Sulejowa odbywały się koncerty zespołów muzycznych oraz występy zespołów ludowych. Uwieńczeniem spotkania był udział w obrzędzie puszczania wianków na Pilicy.

W ramach pikniku zorganizowano stoisko informacyjno-edukacyjne projektu LIFE+ EKOROB. W trakcie imprezy przeprowadzono akcję edukacyjną na temat przyczyn i skutków eutrofizacji Zbiornika Sulejów oraz możliwości zwiększenia potencjału ekologicznego akwenu. Na tablicach ustawionych przy stoisku zaprezentowano prace (wraz z ich efektami) realizowane w ramach projektu EKOROB. Uczestnicy imprezy otrzymywali ulotki informacyjne projektu EKOROB, a dla najmłodszych przeznaczone były książeczki edukacyjne „Woda źródłem życia” i „Woda – łamigłówki dla młodego odkrywcy” (wyd. KZGW).

Przy współpracy z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO zostały przeprowadzone zajęcia z edukacji ekologicznej dla dzieci. Poprzez zabawy i doświadczenia zwrócono uwagę na problemy ograniczania emisji azotu i fosforu w gospodarstwach domowych i na terenach wiejskich oraz rolę stref ekotonowych w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych. Każdy mógł wziąć udział w plenerowej grze planszowej i odwiedzić Małe Laboratorium Wodne.

Więcej informacji na stronie:

http://www.sulejow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&subsub=0&menu=12&artykul=2115&akcja=artykul

 

 

powrót