AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Zajęcia edukacyjne dla Szkół Podstawowych: w Bukowcu nad Pilicą, Uszczynie oraz w Błogiem Rządowym
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2013

Zajęcia edukacyjne dla Szkół Podstawowych: w Bukowcu nad Pilicą, w Uszczynie oraz w Błogiem Rządowym

W ramach projektu LIFE+ EKOROB „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych zlokalizowanych w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego. Miały one miejsce 29 maja, 4 oraz 18 czerwca 2013 roku w miejscowości Barkowice nad wspomnianym akwenem, gdzie znajdują się poligony demonstracyjne projektu LIFE+ EKOROB „Barkowice Zatoka” i „Barkowice Łąka”.

W zajęciach brali udział uczniowie klas IV-V: ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą, Szkoły Podstawowej w Uszczynie oraz Szkoły Podstawowej im. płk. W. Kucharskiego „Wichra” w Błogiem Rządowym.

Zajęcia były prowadzone w trzech blokach tematycznych:

  1. Ichtiofauna Zbiornika Sulejowskiego. Oprócz części teoretycznej dzieci miały możliwość dotknięcia, dokładnego obejrzenia i rozpoznania odłowionych gatunków ryb.

  2. Obieg wody i zanieczyszczeń w przyrodzie, a także krążenia pierwiastków azotu i fosfor w środowisku. Zajęcia odbyły się przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.

  3. Monitoring jakości stanu wód podziemnych i powierzchniowych. W części tej uczniowie pobierali próbki wody z piezometrów, odczytywali jej podstawowe parametry (tj. temperatura, odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa) oraz po przefiltrowaniu oznaczali zawartość azotu i fosforu w wodzie.

Zajęcia zakończono ogniskiem integracyjnym dla wszystkich uczestników zajęć.

 

powrót