AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Szkolenie specjalistyczne dla pracowników Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych nt. „Strefy buforowe i inne działania dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych i poprawy stanu wód”, 2-3 lipca 2014 r., Smardzewice
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2014
W dniach 2-3 lipca 2014 r. w Smardzewicach odbyło się specjalistyczne szkolenie „Strefy buforowe i inne działania dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych i poprawy stanu wód”. Szkolenie było przygotowane dla pracowników Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych z terenu objętego projektem EKOROB – województw łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego.
 
W szkoleniu wzięło udział 42 uczestników reprezentujących następujące instytucje:
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach;
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi;
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi;
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy;
 • Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Polski Związek Wędkarski Oddział Piotrków Trybunalski.

W pierwszym dniu szkolenia zostały wygłoszone następujące prezentacje:

 • Wojciech Frątczak, Koordynator projektu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie: „Prezentacja projektu EKOROB”;
 • Katarzyna Izydorczyk, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii  Polskiej Akademii Nauk: „Strefy buforowe: funkcjonowanie i efektywność w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych”;
 • Agnieszka Bednarek, Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego: „Ściany denitryfikacyjne: funkcjonowanie i efektywność w ograniczaniu zanieczyszczeń wód gruntowych związkami azotu”;
 • Aleksander Góralczyk, Polski Związek Wędkarski Oddział Piotrków Trybunalski: „Luciąża – ekoregulacja rzeki … – studium przypadku inwestycji pod względem środowiskowym na tle przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i wcześniejszych praktyk hydrotechnicznych”.
Następnie biorący udział w szkoleniu pracownicy Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych uczestniczyli w wizycie na obszarze realizacji inwestycji rzeki Luciąży prowadzonej przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, a także na nowoskonstruowanych strefach buforowych na poligonach demonstracyjnych Barkowice Zatoka i Barkowice Łąka projektu EKOROB.  
 
W kolejnym dniu warsztatów zaprezentowane zostały w pierwszej części następujące prezentacje:
 • Łukasz Wojcieszak, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy: „Możliwość oczyszczania wody w rowach z fosforu wynoszonego z pól uprawnych za pomocą studni filtracyjnych”;
 • Paweł Grabowski, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Łodzi: „Proceduralne aspekty oceny zgodności realizacji projektów inwestycyjnych i utrzymaniowych z Ramową Dyrektywy Wodną w kontekście obowiązku dotrzymania celów środowiskowych na etapie przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko”.
Następnie w części warsztatowej najpierw Koordynator Projektu EKOROB Wojciech Frątczak, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, wygłosił Prezentację opracowywanego w ramach projektu LIFE+ EKOROB Programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. Uczestnicy szkolenia dyskutowali nad przedstawionym Programem działań. 
 
Zakończeniem szkolenia było wyrażenie nadziei na większy zakres współpracy oraz pomoc w zakresie udoskonalenia Programu działań w zakresie melioracji wodnych i małej retencji poprzez uwzględnienie uwag, wytycznych i wniosków zawartych w nadesłanych ankietach przez Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, które wzięły udział w szkoleniu.
 

 

powrót