AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Międzynarodowe Warsztaty "Innowacyjne i systemowe rozwiązania dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych: zlewnie demonstracyjne w Europie"
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014
W dniach 2 - 4 czerwca 2014 r. w Bronisławowie odbyły się międzynarodowe warsztaty "Innowacyjne i systemowe rozwiązania dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych: zlewnie demonstracyjne w Europie". Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Projektu LIFE+ EKOROB „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” (LIFE08 ENV/PL/000519), pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN.
 
Warsztaty zorganizowano w celu przedstawienia i omówienia zaproponowanych rozwiązań ograniczających zanieczyszczenia obszarowe wypracowanych w ramach projektu EKOROB oraz zebranych w formie Programu Działań, będącego zapisem propozycji konsultowanych podczas spotkań Platformy Interesariuszy. Polskie doświadczenia oraz wypracowane narzędzia podczas realizacji projektu EKOROB zostały zaprezentowane na tle doświadczeń w podejmowaniu działań dla ograniczania zanieczyszczeń obszarowych w innych krajach Europy.
 
Polskie doświadczenia oraz wypracowane narzędzia podczas realizacji projektu EKOROB zostały zaprezentowane na tle doświadczeń w podejmowaniu działań dla ograniczania zanieczyszczeń obszarowych w innych krajach Europy.
 
W konferencji brało udział 98uczestników z 7 instytutów zagranicznych oraz 37 instytucji zajmujących się ochroną środowiska, gospodarowaniem wodą, rolnictwem, instytucji naukowych, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji ekologiczne i izb rolniczych. Szczegółowy wykaz instytucji, których delegaci brali udział w warsztatach został przedstawiony poniżej:
 • Ministerstwo Środowiska;
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
 • Urząd Marszałkowski w Katowicach;
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Łódź;
 • Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego;
 • Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gliwicach;
 • Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Łodzi;
 • Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Kielcach;
 • Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Opolu;
 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego;
 • Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego;
 • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego;
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi;
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach;
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach;
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi;
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach;
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi;
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego;
 • Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim;
 • Urząd Gminy Aleksandrów;
 • Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki;
 • Urząd Miasta Przedbórz;
 • Urząd Miasta Sulejów;
 • Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki;
 • Urząd Miasta Wolbórz;
 • Stowarzyszenie "Dolina Pilicy";
 • Stowarzyszenie LGD "Perła Jury";
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy;
 • Katedra Inżynierii Wodnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytet Łódzki.
Otwarcia i powitania uczestników konferencji dokonał Leszek Bagiński, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Edyta Tuźnik-Kosno z Ministerstwa Środowiska, oraz Andrzej Sidorski, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

W ramach wprowadzenia do tematyki warsztatów prezentacje przedstawili:

 • Roman Jaworski, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: "Wdrażanie Bałtyckiego Planu Działań Komisji Helsińskiej (HELCOM) w zakresie oczyszczania ścieków i rolnictwa";
 • Maciej Zalewski, Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN: "Ekohydrologia: biotechnologie i systemowe podejście dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych".
W pierwszym dniu warsztatów swoje prezentacje przedstawili zaproszeni goście z krajów europejskich. Przedstawiając swoje doświadczenia w ramach realizacji programów redukcji zanieczyszczeń obszarowych wg. następującej kolejności:
 • Michael Trepel, Ministry of Energy, Agriculture, the Environment and Rural Areas, Niemcy: "Wytyczne dotyczące ograniczenia odpływu substancji biogenicznych z rolniczych obszarów zmeliorowanych, Schleswig-Holstein, Niemcy",
 • Adrian Collins, Rothamsted Research, oraz Emilie Vrain, University of East Anglia, Wielka Brytania "Program Demonstracyjne, Testowe Zlewnie: hydrochemiczne, biologiczne i socjoekonomiczne dowody skuteczności metod ograniczających zanieczyszczenia stosowanych w gospodarstwach rolnych",
 • Marianne Bechmann, Bioforsk Soil and Environment, Norwegia: "Rozwiązania dla zmniejszenia strat fosforu z użytków rolnych w Norwegii (Zachodnia Vansjo)",
 • Andy Vinten, Managing Catchments and Coasts Theme, James Hutton Institute Wielka Brytania: "Zastosowanie płotków filtrowych dla ograniczania erozji w uprawach ziemniaków na stokach we wschodniej Szkocji",
 • Stefan Jansen, Deltares, Holandia: "Dostosowane do miejsca oraz efektywne kosztowo metody usuwania składników pokarmowych na obszarach zdrenowanych",
 • Lærke Thorling, The National Geological Survey of Denmark and Greenland, Dania: "Wpływ stref ochronnych oraz zarządzania gruntami na poprawę jakości wód podziemnych zanieczyszczonych azotanami, Wyspa Tuno, Dania".
W kolejnym dniu warsztatów zaprezentowane zostały polskie doświadczenia ograniczania zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy w ramach projektu EKOROB.
 • Katarzyna Izydorczyk, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN: "Wysokoefektywne strefy buforowe w linii brzegowej Zbiornika Sulejowskiego";
 • Mikołaj Piniewski, Katedra Inżynierii Wodnej SGGW: "Wykorzystanie modelu SWAT do kwantyfikacji obszarowych źródeł zanieczyszczeń w zlewni Pilicy";
 • Wojciech Frątczak, Koordynator projektu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie: "Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy".
Zwieńczeniem warsztatów była wizyta na poligonach demonstracyjnych projektu LIFE + EKOROB. Uczestnicy warsztatów oraz zagraniczni prelegenci mieli okazję zapoznać się z wdrożonymi rozwiązaniami wykonanymi w ramach projektu. Na poligonach demonstracyjnych Zarzęcin oraz Barkowice zaprezentowane i omówione zostały wykonane inwestycje w zakresie biotechnologii, tj. wysokoefektywne strefy ekotonowe, w których roślinne strefy zostały wzmocnione przez ścianę denitryfikacyjną oraz barierę biogeochemiczną.
 

 

powrót