AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej

Ścieżka edukacyjna

W ramach projektu  zamontowano 6 tablic edukacyjnych na obszarze poligonów demonstracyjnych projektu.

 

Tablice zlokalizowane wokół Zbiornika Sulejowskiego na poligonie

 

Barkowice Łąka:

1. Ochrona mozaikowej roślinnej strefy ekotonowej dla redukcji zanieczyszczeń związkami azotu i fosforu Zbiornika Sulejowskiego

  2. Ujęcie i podczyszczenie wód opadowych w Sekwencyjnym Systemie Sedymentacyjno-Biofiltracyjnym (SSSB) oraz odprowadzenie podczyszczonych wód do Zbiornika Sulejowskiego
 

Barkowice Zatoka:

3. Zastosowanie ekohydrologicznych biotechnologii dla redukcji związków azotu pochodzących z zanieczyszczeń obszarowych: wzmocnienie roślinnej strefy ekotonowej przez instalację ściany denitryfikacyjnej

 

Swolszewice:

4. Sekwencyjny System Sedymentacyjno-Biofiltracyjny (SSSB) na cieku z Goleszy Dużych dla doczyszczenia wód i ochrony Zbiornika Sulejowskiego

  5. Rekultywacja odcinka ujściowego strumienia poprzez odmulenie i ukształtowanie stref ekotonowych dla ograniczenia toksycznych zakwitów sinic
 

Zarzęcin:

6. Zastosowanie ekohydrologicznych biotechnologii dla redukcji związków fosforu pochodzących z zanieczyszczeń obszarowych