AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej

Zajęcia edukacyjne w Barkowicach

W dniach 20  i 21 września 2012 w miejscowość Barkowice nad Zbiornikiem Sulejowskim, na obszarze poligonów demonstracyjnych projektu LIFE+ EKOROB „Barkowice Zatoka” i „Barkowice Łąka” w ramach realizacji projektów LIFE+ EKOROB i LIFE+ ENVEUROPE odbyły się zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV-V ze Szkoła Podstawowej Tomek z Tomaszowa Mazowieckiego oraz uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowa w miejscowości Przygłów.

Tematyka zajęć była poświęcona następującym zagadnieniom:

  1. Krążenie wody i zanieczyszczeń w zlewni – wpływ człowieka na jakość wód gruntowych i możliwości ograniczenia zagrożeń.
  2. Ichtiofauna Zbiornika Sulejowskiego - czego można dowiedzieć się o jakości wód na podstawie gatunków ryb?
  3. Rośliny wskaźnikowe strefy przybrzeżnej zbiorników i rzek – rośliny jako wskaźniki środowiskowe.

Oprócz części teoretycznej młodzież miała możliwość uczestniczenia w części praktycznej zajęć biorąc czynny udział w monitoringu wód gruntowych, identyfikacji roślin strefy ekotonowej, czy włoczkowania i oceny gatunkowej narybku.

Zajęcia zakończyły się ogniskiem integracyjnym.