AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej

Zajęcia edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Smardzewicach oraz Szkół Gimnazjalnych w Przygłowie oraz Sulejowie

W dniach 28-30 maja 2014 roku odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej oraz pierwszy raz przygotowane dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu LIFE+ EKOROB „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych”. Zajęcia zostały przeprowadzone w miejscowości Barkowice nad Zbiornikiem Sulejowskim, na poligonach demonstracyjnych "Barkowice Zatoka" i "Barkowice Łąka".
 
W zajęciach praktycznych brali udział uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Smardzewicach oraz klas I ze Szkoły Gimnazjalnej w Sulejowie oraz Szkoły Gimnazjalnej w Przygłowie.
 
Podczas trwania warsztatów zaprezentowano trzy bloki tematyczne dotyczące:
  1. Obiegu wody i zanieczyszczeń w przyrodzie, a także krążenia pierwiastków takich jak azot oraz fosfor w środowisku. Poruszono kwestię źródeł zanieczyszczeń wód, konsekwencje jakie się z nimi wiążą, a także sposoby ich zapobiegania i ograniczania. Zajęcia odbyły się w dwóch etapach: pierwszym, podczas którego wykorzystano prezentację multimedialną do teoretycznego omówienia zagadnień oraz drugiego, gdzie dzieci miały okazję przeprowadzić eksperymenty dotyczące filtracji zabarwionej wody (oznaczającej zanieczyszczenia pochodzące np. z nieszczelnych szamb) przez glebę, która była zastąpiona gąbką.
  2. Sposobu monitorowania stanu wód podziemnych i powierzchniowych. W części tej uczniowie pobierali próbki wody z piezometrów, odczytywali jej podstawowe parametry (tj. temperatura, odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa) oraz po przefiltrowaniu oznaczali zawartość azotanów i fosforanów w wodzie.
  3. Ichtiofauny Zbiornika Sulejowskiego. Oprócz części teoretycznej dzieci miały możliwość dotknięcia, dokładnego obejrzenia i rozpoznania odłowionych gatunków ryb.
Uczniowie chętnie włączyli się w dyskusję i zadawali pytania. Uwieńczeniem zajęć było ognisko wraz z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników zajęć.
  • Radosław Gross (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN)
  • Klaudia Kazimierczak (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN)
  • Sebastian Ratajski (Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytet Łódzki)
  • Agnieszka Gaszyńska (Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła")

Zajęcia dla uczniów z kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Smardzewicach

 

Zajęcia dla uczniów z kl. I ze Szkoły Gimnazjalnej w Sulejowie

 

Zajęcia dla uczniów z kl. I ze Szkoły Gimnazjalnej w Przygłowie